Raden

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/ verzorgers van de leerlingen. Zij treedt op als gesprekspartner van de schoolleiding, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wil het contact tussen ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van de school onderhouden en verbeteren. Ouders/verzorgers die vragen en/ of suggesties hebben, kunnen contact opnemen met de ouderraad, via het centrale telefoonnummer of via e-mail: ouderraad.nijeborg@rsgdeborgen.nl.

Medezeggenschapsraad

Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het College van Bestuur moet voor het maken en uitvoeren van beleid, dat gaat gelden voor alle vestigingen van rsg de Borgen, eerst advies of zelfs instemming vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Het beleid dat voor de hele scholengemeenschap van kracht gaat worden, komt in de MR aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: het examenreglement, het financieel beleid, het taakbeleid voor het personeel en het leerlingenstatuut. De leden van de MR worden uit en door alle personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen gekozen. U kunt de MR bereiken via de mail: mr@rsgdeborgen.nl. Contactpersoon voor de MR is Bianca Hessels, b.hessels@rsgdeborgen.nl (voorzitter MR).

Deelraad

De verschillende vestigingen van rsg de Borgen ontwikkelen zelf ook beleid, dat specifiek voor die vestiging geldt. Naast de medezeggenschapsraad heeft iedere vestiging een eigen deelraad. Deze raad, die bestaat uit ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden van die bepaalde vestiging, overlegt met de directie van de vestiging. Ouders/ verzorgers die vragen en/of suggesties hebben, kunnen contact opnemen met de deelraad, via het centrale telefoonnummer of via e-mail: deelraad.nijeborg@rsgdeborgen.nl.

Leerlingenraad

De Nijeborg heeft een leerlingenklankbordgroep. Deze groep leerlingen is wisselend van samenstelling en komt bijeen voor verschillende thema’s. Dit kunnen zaken zijn die vanuit school worden ingebracht, maar de leerlingen kunnen vanzelfsprekend ook zelf met onderwerpen komen.