Ondersteuningsteam (OT)

De Nijeborg beschikt over een ondersteuningsteam (OT). In het OT zitten interne en externe deskundigen die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties.

Als er (school)overstijgende zorgen zijn over een leerling kan hij in het OT worden ingebracht door de mentor en/of het docententeam met een ondersteunings-/hulpvraag. Voor de inbreng van een leerling in het OT moeten de ouders/verzorgers toestemming verlenen. De ondersteuningscoördinator brengt de leerling in op de bijeenkomst van het OT. Indien nodig kan een mentor/ vakdocent bij de bespreking van de leerling worden uitgenodigd.

Het OT kan adviseren over: