Ondersteuningsprofiel

De Nijeborg maakt deel uit van rsg de Borgen. rsg de Borgen is een veilige, prettige en inspirerende scholengemeenschap met vijf vestigingen in de regio (Leek, Roden en Grootegast). We bieden hiermee altijd een passende leerroute op een vestiging in de buurt.

De Nijeborg is een vmbo-vestiging met circa 600 leerlingen. rsg de Borgen is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen Ommelanden. Dit samenwerkingsverband deelt kennis, expertise, werkt samen vanuit een gedeelde zorg voor de leerlingen in de regio en een gedeelde visie op ondersteuning. In dit document leggen wij de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van dit profiel kunnen zij inzien wat de Nijeborg wel of niet voor hun kind kan betekenen. In dit document wordt toegelicht welke mogelijkheden de Nijeborg heeft voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte.

Ondersteuningsprofiel Nijeborg