Lestijden

Jouw lesdag begint om 8.15 uur en eindigt om 16.00 uur. We werken met een 45-minutenrooster.


In de eerste week van het schooljaar krijg je het nieuwe lesrooster uitgereikt. Hierop staan de lestijden, docenten, vakken en lokalen. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte van een docent of door speciale activiteiten zoals een excursie of een toetsperiode. Houd hiermee rekening wanneer je afspraken maakt met tandarts, sportles, muziekles et cetera.