Ouders

Uw kind gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs, of misschien het jaar daarop. Samen met uw zoon of dochter een nieuwe school uitzoeken is een grote en vooral ook spannende stap. Uw kind wordt groot en gaat de (vertrouwde) basisschool verlaten. Na groep 8 begint hij of zij aan een leuk, maar ook onbekend avontuur in het voortgezet onderwijs. Misschien heeft u al een (voorlopig) advies van de basisschool van uw kind gekregen. U gaat op zoek naar een school die bij hem of haar past. Een plek waar uw kind zich helemaal thuis voelt.

Nijeborg

De Nijeborg is één vestiging, maar heeft de beschikking over twee verschillende gebouwen: Nijeborg en Oldeborg. In gebouw Nijeborg volgen leerlingen met een bb-of kb-advies hun lessen. In gebouw 51 hebben de leerlingen van het vmbo-tl hun leerplek. De leerling die van de basisschool een tl-advies heeft gekregen en waarvan de meester of juf denkt dat sommige vakken op havo-niveau gevolgd kunnen worden, is welkom in de tl/havo-route. Het tl-niveau is het uitgangspunt van deze opleiding. Via een traject op maat wordt uw kind op deze vakken uitgedaagd op havo-niveau. Wij werken hiervoor nauw samen met de Lindenborg.

De bb-en kb-leerlingen van alle vestigingen van rsg de Borgen volgen in klas 3 en 4 hun praktijkvakken in gebouw 51A. Hier kunnen ze kennismaken met verschillende beroepsprofielen, zoals bouwen, wonen & interieur (BWI), produceren, installeren & energie (PIE), economie & ondernemen (E&O), zorg & welzijn (Z&W) en dienstverlening & producten (D&P). Door deze vakken te volgen, krijgt uw kind alvast een voorproefje van wat er in de praktijk van hem verwacht wordt.

Ieder kind bieden we een passende, kleinschalige leeromgeving. Wie bij ons binnenwandelt, merkt dat de sfeer op onze school erg prettig is. We werken vanuit gezamenlijk gekozen waarden aan goed onderwijs; kwaliteit, plezier, betrokkenheid en respect. Met de leerlingen maken wij afspraken over hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar willen samenwerken én samenleven.