Onderwijs

Welkom op de Nijeborg!

De Nijeborg is een school voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Met een vmbo-opleiding kun je alle kanten op. Je oriënteert je op allerlei beroepen en de verschillende opleidingen die daarbij horen. Ook kun je doorstromen naar het havo. Op de Nijeborg is volop ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s maar er worden ook theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er ‘leerwegen’. Deze leerwegen vormen de basis voor een beroepsopleiding in het mbo.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Voordat je doorstroomt naar de bovenbouw (klas 3) maak je een keuze voor een beroepsprofiel. Deze keuze heeft te maken met je oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.  De Nijeborg biedt vijf verschillende beroepsprofielen aan: 

Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s sluiten aan op opleidingen in het mbo.

Oriënteren op het mbo

Met een vmbo-diploma op zak kun je in het mbo een beroepsrichting kiezen waarin je je verder wilt ontwikkelen. Om een goede keuze te kunnen maken, is er bij ons op school veel ruimte om kennis te maken met vervolgopleidingen in het mbo.