Onderwijs

Welkom op de Nijeborg!

De Nijeborg is een school voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Met een vmbo-opleiding kun je alle kanten op. Je oriënteert je op allerlei beroepen en de verschillende opleidingen die daarbij horen. Ook kun je doorstromen naar het havo. Op de Nijeborg is volop ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s maar er worden ook theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er ‘leerwegen’. Deze leerwegen vormen de basis voor een beroepsopleiding in het mbo.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Voordat je doorstroomt naar de bovenbouw (klas 3) maak je een keuze voor een beroepsprofiel. Deze keuze heeft te maken met je oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.  De Nijeborg biedt vijf verschillende beroepsprofielen aan: 

Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s sluiten aan op opleidingen in het mbo.

Oriënteren op het mbo

Met een vmbo-diploma op zak kun je in het mbo een beroepsrichting kiezen waarin je je verder wilt ontwikkelen. Om een goede keuze te kunnen maken, is er bij ons op school veel ruimte om kennis te maken met vervolgopleidingen in het mbo.

Pilotprogramma nieuwe leerweg op de Nijeborg

In de toekomst worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma.  Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten de Woldborg Grootegast en Nijeborg in Leek elk met een praktijkprogramma. Op de Woldborg in Grootegast wordt Zorg en Welzijn opgestart, op de Nijeborg in Leek wordt begonnen met Informatietechnologie. Dat betekent dat de leerlingen in het derde leerjaar kunnen beginnen met deze nieuwe leerweg. De pilot duurt in ieder geval tot het eind van schooljaar 2023-2024. De verwachting is dat na afloop van deze pilot alle VMBO-scholen die nu TL aanbieden de nieuwe leerweg gaan aanbieden. TL stopt daarna te bestaan.

Bekijk hieronder de animatie over de nieuwe leerweg.