Onderwijs

Welkom op de Nijeborg!

De Nijeborg is een school voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Met een vmbo-opleiding kun je alle kanten op. Je oriënteert je op allerlei beroepen en de verschillende opleidingen die daarbij horen. Ook kun je doorstromen naar het havo. Op de Nijeborg is volop ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s maar er worden ook theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Voor alle beroepenrichtingen zijn er ‘leerwegen’. Deze leerwegen vormen de basis voor een beroepsopleiding in het mbo.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Voordat je doorstroomt naar de bovenbouw (klas 3) maak je een keuze voor een beroepsprofiel. Deze keuze heeft te maken met je oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep.  De Nijeborg biedt vijf verschillende beroepsprofielen aan: 

Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s sluiten aan op opleidingen in het mbo.

Oriënteren op het mbo

Met een vmbo-diploma op zak kun je in het mbo een beroepsrichting kiezen waarin je je verder wilt ontwikkelen. Om een goede keuze te kunnen maken, is er bij ons op school veel ruimte om kennis te maken met vervolgopleidingen in het mbo.

Praktijkgerichte programma’s

“Hoe maak je een uitnodigende video voor een filmfestival? Of hoe maak je van een nieuwbouwhuis een duurzame en gezonde leefomgeving”

Het praktijkgerichte programma is een nieuw vak in het vmbo theoretische leerweg. Het doel van dit vak is dat je als leerling de wereld buiten de school goed leert kennen. In het derde en vierde leerjaar volg je dit vak ongeveer vier lesuren per week. Als je een praktijkgericht programma volgt, mag je in leerjaar drie één theoretisch vak minder volgen.

In het praktijkgericht programma werk je aan een aantal praktische en realistische opdrachten. Die voer je uit voor een bedrijf of een instelling. Zo leer je om jouw kennis toe te passen in de praktijk. Ook leer je nieuwe vaardigheden zoals plannen, samenwerken en evalueren. Daarnaast leer je praktische vaardigheden en ontwikkel je vakkennis. Ook leer je wat je zelf leuk vindt en waar je talenten liggen. Dat helpt je bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding na het vmbo. Het praktijkgerichte programma bereid je ook voor op lessen die je straks krijgt op het mbo of het havo.