Bring your own device

Op onze Open Dag en in het informatiemateriaal over onze school hebben we aangegeven dat we ervan uitgaan dat alle nieuwe leerlingen van rsg de Borgen beschikken over een eigen device (apparaat). Graag informeren wij u over het gebruik van een device in ons onderwijs.

Waarom een eigen device?

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en daarin speelt het leren omgaan met computers een belangrijke rol. Door het gebruik van moderne media bij het lesgeven, kunnen we bovendien maatwerk aan onze leerlingen leveren. Ze kunnen extra oefenen op onderdelen die nog niet helemaal soepel gaan en ook krijgen leerlingen snel inzicht in waar hun sterke en zwakkere punten liggen. Docenten kunnen daarnaast het lesmateriaal zo divers aanbieden (uitleg met filmpjes, quiz, spel, oefenmateriaal) dat het voor leerlingen uitdagend is om te leren. Een andere belangrijke reden is de voorbereiding op het vervolgonderwijs. In het mbo is het werken met een elektronische leeromgeving en een eigen device vanzelfsprekend.

BYOD – Laptop of iPad

BYOD staat voor “Bring Your Own Device” en dat betekent in de praktijk dat u zelf kunt beslissen welk apparaat uw zoon of dochter mee naar school neemt. Voor leerlingen is het gebruik ondersteunend bij het leren. Voor optimaal gebruik moet een device wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Omdat we leerlingen steeds meer uitdagen zelf actief met de les- en leerstof bezig te zijn, raden we een laptop of iPad aan. Beide type apparaten hebben voor- en nadelen. Het voordeel van een laptop ten opzichte van een iPad is dat leerlingen op een laptop gemakkelijker werkstukken kunnen maken. Het voordeel van een iPad is weer dat deze kleiner en lichter is en langer meegaat op de accu. Voor het werken met de digitale boeken of applicaties zijn beide apparaten prima geschikt. U kunt een keuze maken op basis van  eigen ervaring of voorkeur.

Aanbod Campusshop

Misschien heeft u al een device dat voldoet aan de voorwaarden en dat uw kind mee naar school kan nemen. Het is ook mogelijk om bij de start van de schoolopleiding een nieuw device aan te schaffen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een aanbod van de Campusshop. U kunt hier een device kopen of eventueel leasen, waarbij een garantie en schade- en diefstaldekking verplicht is. U kunt natuurlijk ook zelf een device aanschaffen op basis van eigen ervaringen, prijzen en/of service- en garantievoorwaarden. 

Welke software biedt de school gratis aan?

De school heeft een overeenkomst met Microsoft om iedere leerling Office365 aan te kunnen bieden. U hoeft dit als ouders zelf niet aan te schaffen. Programma’s als Word, Powerpoint en Excel kunnen gratis geïnstalleerd worden op het device van de leerling. (Dit mag zelfs op 5 apparaten thuis worden geïnstalleerd) Meer informatie hierover volgt aan de start van het schooljaar in verband met nog te verstrekken inloggegevens aan leerlingen. Daarnaast maakt de school bij voorkeur gebruik van gratis applicaties, software of websites.