Borgplein klas 1 en 2 bb/kb

Borgplein klas 1 en 2 bb/kb

Zit je in eerste of tweede klas van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb), dan krijg je mogelijk les op het Borgplein. Dat is een overzichtelijke leeromgeving, met wat kleinere (mentor-)groepen.

Het Borgplein biedt jou duidelijke structuur met de mentor dichtbij, waarop je terug kunt vallen. Heb je extra ondersteuning nodig (bv. een extra instructie, of een gesprekje) dan kun je makkelijk door de mentor geholpen worden. Op het Borgplein kun je snel wennen aan de middelbare school.

Op het Borgplein geeft de mentor meerdere vakken aan de klas. De instructie voor deze vakken krijg je op verschillende manieren aangeboden, voor jou alleen, in kleine groepjes of klassikaal. Je werkt met een taakkaart (weektaak). Het Borgplein is in klas 1 in principe huiswerkluw, dat betekent dat je weinig huiswerk hebt. Soms is er een reden om wel huiswerk mee te geven, bijvoorbeeld bij of na ziekte, als de taakkaart niet af is of als je een toets moet leren.

In klas 2 wordt de hoeveelheid huiswerk uitgebreid, dit is alvast een voorbereiding op de eisen die in klas 3 en 4 aan jou gesteld worden. Op school besteden we ook aandacht aan het 'leren leren'. Dat doen we tijdens de lessen en door middel van de methode ‘TUMULT’ in klas 1. Deze methode helpt jou bij het opdoen van studievaardigheden.

Op het Borgplein werk je met een eigen device en met leer- en werkboeken. Je werkt op je device voor de vakken rekenen, mens & maatschappij, Engels en Nederlands. Om deel te kunnen nemen aan lessen op het Borgplein is het noodzakelijk dat elke leerling een eigen device heeft. 

Wekelijks overleg

Iedere week komen de mentoren van het Borgplein samen om te overleggen. Ze maken afspraken over de werkwijze en bespreken de leerlingen, de leerstof, de didactiek (manier van lesgeven) en de pedagogiek (omgang met de leerlingen). Door regelmatig te overleggen, kunnen de mentoren hun lessen en werkwijze goed op elkaar afstemmen. Zo kunnen ze snel zien of jij ergens problemen mee hebt en zorgen dat jij goed wordt geholpen.  

De eerste periode: Even wennen

In de periode tot de herfstvakantie wordt gekeken of jij de (basis)vaardigheden goed beheerst. Dan kun je denken aan zelfstandig werken, concentratie, werktempo, of jij je lekker voelt, het plannen van je werk enz.
Als het nodig is krijg je begeleiding op maat. Wij houden hierover goed contact met jouw ouders/verzorgers.

Drie vakken in één

Op het Borgplein gebruiken we methodes voor Nederlands, wiskunde en Engels. Voor aardrijkskunde, geschiedenis en economie hebben we één gezamenlijke methode. Deze drie vakken zijn op het Borgplein samengevoegd in het vak Mens en Maatschappij. Je krijgt ook het vak Levensbeschouwing. Jouw mentor geeft deze lessen.

Meer weten over het Borgplein?

Wil je nog wat vragen over het Borgplein? Of misschien hebben jouw ouders/verzorgers nog wat te vragen, dan kun je contact opnemen met de heer Jeroen Broeklander, deelschoolleider Nijeborg en Lindenborg, leerjaar 1 (j.broeklander@rsgdeborgen.nl) of via telefoonnummer 0594-85 45 50.