vmbo en leerwegen

Vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’. Het vmbo duurt vier jaar en is opgedeeld in drie leerwegen. Hieronder lees je meer over deze leerwegen. Binnen elke leerweg heb je een aantal verplichte vakken. Daarnaast mag je zelf enkele examenvakken kiezen.

In de eerste en tweede klas bekijken we welke leerweg het beste bij jou past. Na de tweede klas kies je een leerweg. Op de beroepsgerichte leerwegen (bb en kb) kies je na de tweede klas ook een profiel. Volg je de theoretische leerweg, dan hoef je pas na de derde klas een sector te kiezen.

Basisberoepsgerichte leerweg

De basissberoepsgerichte leerweg (bb) is er voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn. Op deze leerweg krijg je minder theorie dan op de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Na de tweede klas kies je een beroepsprofiel. Je doet examen in vier algemene vakken, zoals Nederlands en wiskunde, en één beroepsgericht vak. Met een vmbo bb-diploma kun je instromen op een mbo-opleiding op niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Als je het gemakkelijk vindt om theoretische kennis op te doen door praktisch bezig te zijn, dan past de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) bij jou. Na de tweede klas kies je een beroepsprofiel . Je doet examen in vier algemene vakken, zoals Nederlands en wiskunde en daarnaast één beroepsgericht vak of programma. Met een vmbo kb-diploma kun je terecht op mbo-opleidingen op niveau 3 of 4.

Theoretische leerweg

Vergeleken met de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg is de theoretische leerweg meer gericht op theorie. Je hebt voornamelijk theorielessen en doet examen in minimaal zes algemene vakken. Met een vmbo tl-diploma kun je mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 volgen. Bovendien kun je na het vmbo tl doorstromen naar 4 havo.

TL/havo route

De leerling die van de basisschool een tl-advies heeft gekregen en waarvan de meester of juf denkt dat sommige vakken op havo-niveau gevolgd kunnen worden, is welkom in de tl/havo-route. In de tl/havo-route werk je met een tl-advies op tl-niveau. Doe je het met sommige vakken beter? Dan krijg je een traject op maat zodat je voor die vakken op havo-niveau wordt uitgedaagd.