Loopbaanoriëntatie (LOB)

In de onderbouw van de bb en kb start je met een beroepsoriënterend programma. Het traject in het 2e en 3e leerjaar zorgt ervoor dat je aan het eind van het 3e leerjaar een keuze maakt welk profiel = beroepsrichting uiteindelijk het beste bij jou past. Binnen dit profiel kun je je ook nog verder oriënteren. In alle gevallen heb je een goede doorstroom naar het mbo.

Met het ‘Loopbaanleren’ kun je een weloverwogen keuze maken voor je opleiding- en arbeidsloopbaan. Het onderwijs is zo ingericht dat jij je goed kunt oriënteren op jouw latere loopbaan.

Kiezen is moeilijk en daarom bieden we jou de mogelijkheid om je al vroeg te oriënteren. Zo ontdek je waar jouw kwaliteiten en interesses liggen.

Het nieuwe leerprogramma is één doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo.

Jij kunt
• leren door doen
• leren door verantwoorde keuzes te maken en
• ervaren om keuzes te maken door praktisch aan de slag te gaan
• het geleerde toepassen in verschillende praktische situaties

In deze periode van ‘Loopbaanleren’ heb je je georiënteerd op verschillende beroepen en jouw loopbaan. Je kunt dan met de nodige steun en begeleiding jouw eigen leerroute kiezen. Een leerroute die het beste bij jouw mogelijkheden, talenten en interesses past. Deze leerroute kan smal (verdiepend) zijn maar ook breed (oriënterend).

Vakkenpakket
Vanaf het 3e leerjaar krijg je 12 tot 16 uur praktijklessen, Engels, Nederlands, maatschappijleer, bewegingsonderwijs, kunstvakken en wiskunde. Daarnaast maak je nog een keuze uit economie, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie en Duits. Dit is mede afhankelijk van de route die je na de eerste periode van het ‘Loopbaanleren’ kiest. Zo is bijvoorbeeld natuurkunde belangrijk voor een ‘technische’ route en biologie voor bijvoorbeeld een ‘welzijn’-route.

Vervolgopleidingen en beroepen
Na het vmbo stromen de meeste leerlingen door naar het mbo. Met een opleiding binnen het vmbo basis- en kaderberoepsgericht op de Nijeborg kun je op het mbo een opleiding volgen die het beste bij jou past.