tl/havo-route

tl/havo-route 

Voor leerlingen met een tl-havo advies bieden de Nijeborg en de Lindenborg gezamenlijk de tl-havo route aan. Hiervoor werken de Nijeborg en Lindenborg nauw samen.

Op de Borgen vinden we het belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Dakpanklassen (klassen waarin leerlingen met twee ‘aangrenzende’ leer routes zitten) maken het mogelijk dat leerlingen kunnen ontdekken welke leerroute het beste bij hen past. Onze ervaring leert dat voor de meeste leerlingen een succesvolle doorstroom naar een ‘hoger’ niveau, op een goed tijdstip, zorgt voor motivatie, plezier op school en persoonlijke groei.

tl-havo route in Leek
In deze leerroute volgen de leerlingen een aangepast tl-programma, zodat er in het lesprogramma ruimte wordt gemaakt om aanvullende maatwerk modules van het havo te doen. Deze modules worden op de Lindenborg gegeven door docenten van de Lindenborg. Leerlingen kunnen hierdoor met hulp en advies van hun docenten ontdekken welke opleiding het beste bij hen past. Ze kunnen verder gaan op de tl om in 4 jaar het tl diploma te behalen. Of aan het eind van de eerste of tweede klas de overstap naar het havo te maken om in 5 jaar het havo diploma te behalen. 

Ook is er de mogelijkheid om, na het behalen van het tl diploma, over te stappen naar de vierde klas van het havo. In de vierde klas van de tl wordt er in de tl/havo route in 7 vakken examen gedaan om de overstap naar het havo mogelijk te maken. Bij verschillende (kern)vakken wordt dan extra leerstof aangeboden om de aansluiting met het havo goed te laten verlopen. De leerlingen halen dan in zes jaar hun havo-diploma.

Meer informatie?
Meer weten over de leerwegen op de Nijeborg of de Lindenborg? Neem dan contact op met:

Jeroen Broeklander, deelschoolleider Nijeborg
(0594)85 45 50- j.broeklander@rsgdeborgen.nl
Daisy Smit, directeur onderwijs Lindenborg,
(0594)85 45 30- d.smit@rsgdeborgen.nl